តើ​អ្វីខ្លះ​ជា​លក្ខខណ្ឌ​ដែល​ក្រុមហ៊ុន Mercedes-Benz នៅ​កម្ពុជា​ទទួលបាន​ពានរង្វាន់​មាស​ផែ្ន​ក​បរិស្ថាន​? (​ភាគ​២)
ផលិតដោយ: ថ្មីៗ,     Jul 10, 2017
រូបភាព
សូម​អញ្ជើញ​ស្តាប់​បទ​សម្ភាស​រវាង​លោក គី សុខ​លីម អ្នកសារព័ត៌មាន​អេឡិចត្រូនិក​ថ្មីៗ និង​លោក ឃុន ចាន់ថា នាយក​គ្រប់គ្រង​ផ្នែក​លក់ និង​ទីផ្សារ​នៃ​ក្រុមហ៊ុន Mercedes-Benz ដូចតទៅ (​ភាគ​២)៖​
វីដេអូទាក់ទង