ក្រុមហ៊ុន Mercedes-Benz នៅ​កម្ពុជា​ទទួលបាន​«​ពានរង្វាន់​មាស​»​ផ្នែក​បរិស្ថាន (​ភាគ​១)
ផលិតដោយ: ថ្មីៗ,     Jul 10, 2017
រូបភាព
ភ្នំពេញ​៖ បើ​និយាយ​ពី​ក្របខ័ណ្ឌ​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ក្រុមហ៊ុន Mercedes-Benz ទទួលបាន​លេខ ១ «​ពានរង្វាន់​មាស​»​ផ្នែក​បរិស្ថាន​(​អគារ​បរិស្ថាន​)​។ នៅក្នុង​ក្របខ័ណ្ឌ​ពិភពលោក អគារ​ក្រុមហ៊ុន Mercedes-Benz នៅ​កម្ពុជា​ទទួលបាន​ចំណាត់ថ្នាក់​លេខ​៦​។ ពានរង្វាន់​នេះ​ត្រូវបាន​ផ្តល់​ឲ្យ​ដោយ​ក្រុមប្រឹក្សា​វាយតម្លៃ​អគារ​បរិស្ថាន​របស់​ស​ហ​រដ្ឋ​អាមេរិក​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៧​។ តើ​លក្ខខណ្ឌ​អ្វីខ្លះ​ដែល​នាំ​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​ទទួលបាន​ពានរង្វាន់​មាស​ផ្នែក​បរិស្ថាន​?

សូម​អញ្ជើញ​ស្តាប់​បទ​សម្ភាស​រវាង​លោក គី សុខ​លីម អ្នកសារព័ត៌មាន​អេឡិចត្រូនិក​ថ្មីៗ និង​លោក ឃុន ចាន់ថា នាយក​គ្រប់គ្រង​ផ្នែក​លក់ និង​ទីផ្សារ​នៃ​ក្រុមហ៊ុន Mercedes-Benz ដូចតទៅ​៖​
វីដេអូទាក់ទង